Samoan Congregational Community Church of Carson

Leadership

Reverend Fiatupu & Faletua Taimu'a Tavai


OFFICERS OF THE CHURCH:

MODERATOR Tagaloa Moeiseu Alofaituli


ASSISTANT MODERATOR  Marvin Morris


SECRETARY Susie (Ruta) O'Brien Alofaituli


TREASURER Moeva'a Kapeneta Pulemagafa


AUDITOR Joy Ulufanua O'BrienMEMBERS OF THE CABINET:

REVEREND Fiatupu Tavai


MODERATOR  Tagaloa Moeiseu Alofaituli


ASSISTANT MODERATOR Marvin Morris


SECRETARY  Susie (Ruta) O'Brien Alofaituli


AUDITOR   Joy Ulufanua O'Brien


TREASURER  Moeva'a Kapeneta Pulemagafa


ASSISTANT TREASURER   Faigaumu Viliamu


ELDER DEACON  Vavala Mika Ulugalu


PRESIDENT OF THE BOARD  Jack O'Brien


BINGO MANAGER  Fa'aiuga Viliamu


CHOIR DIRECTOR  Makerita Morris


PRESIDENT OF THE WOMEN FELLOWSHIP  Faitotoa Ulufanua


PRESIDENT OF THE YOUTH  Lorita Alofaituli

Web Hosting Companies