Samoan Congregational Community Church of Carson

Sanctuary Under Construction

Olea taoto ia fa’alaau tapu’e ou paia Samoa, aua o Oe ole ao mamala ile faasouga o ao male atu Folasa.  O paia ua taoto a’o taotoga o I’a Sa.  Ae tau ia ina ou saua ile va ina ne’i fai ma lape ole taumafaiga vaivai a lenei Ekalesia.  Ae le mafai ona fa’agaloina le nofo tapua’i o Ekalesia e fia, le Aufaigaluega paia ale Atua I itu e fia, tama ma tina ole atunu’u, aiga ma nu’u, uo ma e masani,  o lo’o nofo tatalo ma nofo tapua’i a’o alo faiva atu le SCC i lana galuega ole malumalu ale Atua male fa’afouina ole hall. 


Ua lupepe le taumanu ula aua ua afio le mamalu male paia ole SCC, ile susuga ale fa’afeagaiga ia Fiatupu Tavai male faletua, susuga a A’oA’o,  afio le afioga ile Ta’ita’ifono male mamalu ole Laulau Fono, le fofoga fetalai ia Vavala male pou tu toa i afioga i Tiakono ma o latou faletua, le mamalu ile mafutaga tina male autulavou.


 Matou te manatuaina le upu a Nafanua ia Malietoa Fitisemanu na taunu’u ile 1830 ia Malietoa Vainu’upo, “ Fa’atali ile lagi se ao o lou malo”.  E tagi ai le loto male agaga ona e ese le moni male fa’amaoni o upu ole vavau sa fa’asolo mai io tatou tua’a.  Ona o lo’o tatou tautua pea ile Atua ma lana galuega, ele mafai ai ona fa’aititia le moni o molimau ale Tusi Paia.  Ua fa’amanatu mai ia tatou, ele mafai ona tu’u lafoaina e Ieova ona tagata.  E taunu’u ai fo’I upu ale aposotolo, ele ose mea fa’aleaoga le tautiga ile Alii.   


Fa’afetai tapua’i.  Fa’afetai alolofa ma agalelei.  Fa’afetai nofo tatalo male tu’i ole mulipapaga a’o alo faiva atu le SCC mose taumafaiga aua se mila ole Atua. Matou te talitonu, olea i ai se malama ile lumana’I olea fa’ase’e tuagalu ai lo matou sa, ae fa’atali atu mo outou lupe ole foaga ma o matou aiga.


Fa’amalo le SCC tauivi.  Malo le ola tautua ile galuega.  Ia lava pea le onosa’i a’o tatou faimalaga ile vasa faigata seia tatou taunu’u i fagalele e laolao lemu.  Aua a uma ona tatou fa’apea ane lea, o auauna le aoga i matou male fa’atauva’a.

Ia manuia lau folauga SCC.

Pictures of our church during construction of our sanctuary.


Web Hosting Companies